Skip to content

“It will be pretty when we get there”

Ergens in maart of april begon ik aan een opfriscursus webdesign. Eigenlijk een cursus front-end development maar dat wist ik later pas. Bij aanvang kende ik alleen het jargon zoals dat gebruikelijk was ten tijde van de hoogtijdagen van Web 2.0. Het volgen van mijn eigen curriculum was tot nog toe een feestje, maar niet meer nu ik ben aanbeland bij functioneel en object georiënteerd programmeren in JavaScript.

De moeilijkheid van JavaScript is dat er zoveel manieren zijn om iets te laten gebeuren en dat boeken (blijkbaar) niet kunnen of willen vertellen wanneer en waarom je het beste een bepaald patroon kan volgen. ‘Speaking of patterns’: de boeken die ik tot nog toe heb geraadpleegd, zwijgen of zijn zwijgzaam over het bestaan van programmeerparadigma’s en -patronen. Bovendien zijn de voorbeelden en oefeningen te academisch, of misschien kan ik beter zeggen, te wereldvreemd.

Ik zit nu dus even in een dip met mijn zelfstudie. Ik heb vorige week zelfs even overwogen om alleen te slagen voor basis JavaScript (procedureel programmeren) en verder te gaan met lessen over wcag en aria. Maar als ik dat doe dan maak ik daarna weinig kans om iets op te steken over Express-, Angular- en React.js. Linksom of rechtsom moet ik mij dus het functioneel en object georiënteerd programmeren zien eigen te maken.

Om mijzelf te overwinnen ben ik vanochtend op zoek gegaan naar Youtube video’s die het kunnen uitleggen zodat zelfs ik het begrijp. In plaats daarvan vond ik een paar mensen die een soort van metafysisch praatje houden over webdevelopment:

Vooral de presentatie van Brenna O’Brian (The myth of the real JavaScript developer) was erg bemoedigend. Haar presentatie deed bij mij een kwartje vallen over een idee dat ik in allerlei andere contexten al vaker was tegen gekomen. Een idee wat mij aansprak zonder in staat te zijn het op mezelf toe te passen: Het is oké om niet perfect te zijn. Ze gebruikt mooie voorbeelden om dit te illustreren. Het is bijna alsof ze zegt: het is eigenlijk beter voor ons project als je het niet bent. Ze citeert in haar presentatie nog de president-directeur van Pixar, Ed Catmull, die heeft gezegd: “It will be pretty when we get there, but it won’t be pretty along the way”. Dat is een mooie en wijze les die niet alleen toepasselijk is op leren, maar op het hele leven zoals zich dit ontvouwt.

Hallo wereld

Het wilde met mijn loopbaan als functioneel beheerder niet meer zo vlotten op het laatst. Met mijzelf ook niet. Wat ik er vooral van heb geleerd is, dat je in de zoektocht naar wat echt en waar is vooral jezelf vaak tegenkomt. Misschien ga ik daar op een ander moment nog eens wat dieper op in. Verder lezen “Hallo wereld”